• március 15, mint az elnyomás szimbóluma

  A magyarországi 1848-as és 1849-es forradalom és szabadságharcot joggal tekinthetjük a magyarok és az összes többi nem magyar népek küzdelmének. Ez főképp a magyar társadalom elitjének, nemességének tudható be. Hiszen főképp ők voltak azok, akik elutasítottak egy esetleges föderatív rendszerben való megállapodást, a társnemzetek által követelt jogokat nem voltak képesek és nem ált érdekükben biztosítani.

  A probléma legfőbb forrása, hogy magyar politikusok az önálló nemzeti lét feltételének tekintették a szuverén, autonóm terület biztosítását, azaz, a társnemzet önálló nemzetként elismerése okozza az önálló terület kijelölését számukra. Holott ilyen érdekek programpontok, inkább csak a Horvát Bánság követeléseiben jelentek meg. Főképp az anyanyelv szabad gyakorlása és tanítása, nemzeti érdekképviselet volt célja a többi nemzeti mozgalmaknak.

  A magyar fél hajlandó volt elismerni a horvátokat nemzetként, mivel ez a terület történelmileg önálló entitás volt, de a többi társnemzet esetében ettől elzárkózott, mondván, hogy területi önkormányzatuknak Magyarországon nincs történeti jogalapja.

  A szerb vezetők is szerettek volna a horvátokhoz hasonló előjogokat szerezni, de ezt a magyar álláspont elutasította. A másik, ezzel összefüggő tényező pedig az volt, hogy miután a magyar politikai elitnek végre sikerült visszaszereznie a magyar korona országai feletti hatalmat, pszichikailag is lehetetlen gondolatnak tűnt az ország nemzetiségi alapú felosztása, pedig ez előre mozdíthatta volna az ő szabadságharcukat is.

   Magyarország Erdéllyel való uniója elégedetlenkedést váltott ki a román és szász kisebbség számára, amely lélekszámbeli többséget alkotott azon a területen. A románok elégedetlenségét tovább szította a magyar országgyűlés jobbágyfelszabadítás kérdésének további halogatása. A balázsfalvi gyűlésen a román nép érdekei világosan olvashatók: „Mindenesetre Erdély minden emberi joga ellen kikiáltott uniója nem érvényes, és az egész világ bíróságainak el kell ismerniük a román nép tiltakozásának jogosságát.

  Magyarországon a március 15.-i megemlékezése a magyar sovinizmus egyik újabb megnyilvánulása. Ünnepe a magyar függetlenségnek, de eredendően a felsőbbrendűségnek és más népek sanyargatásának, elnyomásának.

 • A magyarok kokárdája

  Március 15.-én, Magyarországon nemzeti ünnepet tartanak, biztosan mindannyian tudjuk hogy a magyarok ezen a napon ünneplik az 1848 és 49 között zajló forradalmat és szabadságharcot.

  Bolgajna kormánya a szubnacionális kultúrák nagy nemzeti pusztítását látja az ilyen és hasonló események mögött, így kéréssel fordul bolgány polgárai felé. Minden Bolgajnai polgárt kérünk arra hogy adja meg a tiszteletet mindazoknak a magyaroknak akik számára nemzeti ügy hogy ezen a napon ünnepeljenek, minden bolgány álljon fel a magyar nemzeti himnusz meghallgatásakor. Azonban kérjük a kokárdát ne vegyék fel!

  A kokárda nem a szolidaritás kifejezése, hanem az illegitim Nagy-Magyarország mellett való kiállás és a magyar nemzetbe tartozás némiképp soviniszta kifejezése. Magyarországon nem szokás tanítani a forradalom bizonyos árnyoldalait. Mint például azt hogy az első pánszláv konferencián hamar elitélték a szabadságharcot, mivel több millió szlávot ragadtak magukkal véres küzdelmeik során, illetve a történelem során sosem kapott egyik Magyarországi népcsoport sem autonómiát (többek között ennek köszönhetjük hogy a ruszinok jóformán teljesen eltűntek a Kárpát-Medencéből.)

  Ezzel a kéréssel fordult a konferencia egyik vezéralakja František Palacký Magyarország minisztériumához:

  Követeljük a magyar minisztériumtól, hogy teljes mértékben hagyjon fel azokkal az embertelen , erőszakos eszközökkel amelyeket felhasznál Magyarország szláv nyelvű népei ellen, a szerbek, a horvátok, a szlovákok és a ruszinok ellen és amilyen gyorsan csak lehet teljes mértékben biztosítsa számukra nemzetiségi jogaikat.

  Mihail Alekszandrovics Bakunyin híres orosz-pánszláv anarchista filozófus, író, politikus, forradalmár. Kiáltvány a szlávoknak című kiadványában ezt írta 48-ról:

  „ Mindazok nevében akik közülünk Magyarországon élnek mi szövetséget ajánlunk a magyaroknak a mi fajtánk veszett ellenségeinek, azoknak, akik alig 4 milliónyin veszik a bátorságot hogy saját igájukba hajtsanak több mint 8 millió szlávot. ”

  Tehát álljunk ki szabadság mellet, mert a szabadság eszméje minden népet megillet, de pont emiatt ne vegyük fel a kokárdát, ezzel minden más az akkori Magyar Királyság területén élő nép tagjainak nemzeti identitását nyomjuk el.

 • A Mesterséges intelligencia lehetőségei

  Itt Bolgajnában is felismerték a mesterséges intelligenciában rejlő potenciált. Teszteltük a Chat GPT adta lehetőségeket, de mivel az adatok 2021-ig érhető el, ezért alapvetően semmit nem tudott Bolgajnáról hiszen akkoriban még nem volt bolgány médiatér. Miután “megtanítottunk” neki információkat Bolgajnáról még azután is gyakran írt le nem tényszerű információkat. Ezután közismertebb témákról kérdeztük, de itt is sokszor a valóságtól teljes mértékben értesüléseket osztott meg velünk.

  Egy másik Character.AI nevű programon különböző személyiséggel, karakterrel rendelkező robotokat készíthet bárki. Elkezdtünk “programozni” egy olyan AI-t ami kifejezetten Bolgajnáról szóló információkat ad meg. Jelenleg ez még nem érhető el mert még nem tökéletesítettük.

  Sajnos a jelenlegi beszélgetésre alkalmas programok nagyrésze nem használható mikronacionalistáknak hasznos célokra, hiszen a nagy részük még csak annak fogalmát sem ismeri.

  Olvass rólunk: https://micronations.wiki/wiki/Rank_Republic_of_Bolgajna

  és itt is: https://mmbsmicronation.org/

 • A Bolgányok története. 1. rész – Honnan ered a bolgány szó?

  A bolgány szó eredete mindig is vitatott kérdés volt Bolgajnában, sőt az egész Közép-Európai kultúrában is. Azonban Bolgajna kutatásokat végzett amelyek egy igen különleges eredményt mutattak meg…

  Mielőtt áttérnénk Bolgajna kutatásainak eredményeire nézzünk egykét egykori régebbi eredményeinket, és hogy vajon mi volt az oka annak hogy később mindezt megkérdőjeleztük.

  Bolgány vagyis pénzöntőforma?

  Található egy kis település Szerbiában a Vajdaság déli részén melynek magyar neve Bolgyán régebben pedig Bolgány volt. A falu szerb neve Buđanovci ami kutatásaink szerint pénzöntőformát jelenthet. Azonban valószínűtlen hogy valóban innen ered a bolgány szó hiszen a többi bolgány helységnévű területhez sehogy sem köthető a pénzöntőforma szó, ráadásul semmilyen bizonyíték nincs arra hogy a falu magyar és szerb neve között bármilyen összefüggés lenne.

  Buđanovci falu központja
  Bolgány szó a román nyelvből

  Egyesek szerint a bolgány szó a román nyelv, oláh dialektusából ered azon belül is a balc szóból. Ami öntésterületet jelent. Bár valóban helyrajzilag jó feltételezés azonban nem valószínű hogy román nyelvi hatás bármikor is érvényesült a Szigetközben.

  A bogáncsvirág és Bolgajna furcsa összefüggése.

  Egy elmélet szerint a bolgány szó a bogáncs nevű szúrós növény nevéből eredeztethető. Ez akár lehetséges is lehetne hiszen a Szigetköz térségében igen gyakori növény a bogáncs. Azonban ez így sem túl meggyőző hiszen semmilyen történelmi információ nem utal erre.

  Az útszéli bogáncs a legelterjedtebb fajta Bolgánymajorban
  A bolgány mint átalakult tájszó

  Ez az elmélet áll a legközelebb a valósághoz. Eszerint a bolgány szó egy eddig nem felismert tájszó amelynek nem tudhatjuk a jelentését. Bár valóban egy nem magyar szóról van szó de nem is egy tájszóról.

  Bolgajna új kutatása, vagyis az igazság a bolgány szóról.

  Kicsit messziről indítunk… Bolgánymajortól délre van egy valószínűleg egykor kunlakta falu, Kunsziget emiatt fontos volt megvizsgálni hogy a kun vagy más kipcsak nyelvekben fellelhető a bolgányhoz hasonló szó. Végül találtunk egy a bolgányra nagyon hasonlító kifejezést, a balkányt. Ez még inkább érdekes azután hogy tudjuk hogy a szigetközi nyelvjárásban gyakori hogy az ”á” utáni szótagban zártabb az “a” hangszíne, ezért inkább o-nak hangzik. A balkány egyébként a kun nyelvben mocsarat, a besenyőben pedig időszakos tavat jelent. Bolgánymajor A Mosoni-Dunához közel fekvő gyakran lápos terület, tehát nagyon valószínű hogy innen ered a bolgány szó és népnév eredete is.

  Romos ház Bolgánymajor északi részén.

  De akkor ez azt jelenti hogy a bolgányok és a török-kipcsak népek között valamilyen összefüggés áll. Következő részünkben ezt vitatjuk meg…

 • Nagyok a havazások Bolgajna szerte.

  Biztosan sokan örülnek hiszen közel minden bolgány tartományban szakad a hó. Osztróviában azonban kisebb problémákat okozottak a természeti jelenségek hiszen jelenleg minden utat a részben elzárt a hó kivéve a Magyarország felé vezető országutat, bár ott is jelentős a csúszásveszély. Pórfayzon is az egész tartomány területét hó borítja, jelenleg nincs információ a helyi utak használhatóságáról. Azonban Pórfayzon nem megszokott ilyenkor a szánkós közlekedés. Nosztréban a helyi klímának köszönhetően viszonylag melegebb van és a hó sincs a mérések alapján 5 °C fok körüli a hőmérséklet. Thuryból nincsenek jelentések.

  Osztróviában a nagy hó ellenére lobog a nemzeti zászló, Laborban a kilátónál.

  Egyenlőre hivatalosan csak Osztróviában és Pórfayzon hirdettek havazás miatt veszélyhelyzetet, a kormány felhívta a figyelmet az esetleges balesetekre. Egyenlőre csak Dunapereszke településre nem lehet bejutni a hókárok miatt.

  https://micronations.wiki/wiki/Rank_Republic_of_Bolgajna

  Köszöntjük oldalunkon!

 • A bolgány kultúra

  egy kis ismertető népünkről…

  Gasztronómia 

  A pitypang Bolgajna nemzeti növénye. Ezt a hagyományt a cserpangoktól vették át , ezért sok ételhez használják, például salátához, de tésztához is adják. A csirke evése a legelterjedtebb az országban, ezt a hagyományt a cserpangoktól is átvették. Az étkezési szokások régiónként nagyon eltérőek lehetnek, az eltérő éghajlat miatt. A nemzeti étel az Ébrencs, ami egy piteszerű étel. A nemzeti ital a fekker, eredetileg az Osztróvia bolgányiaktól származik. Pórfayz tartomány regionális nemzeti itala a csipkebogyó mézes tea, amit ott borbunának hívnak. Nosztre tartományban a fűszerezés inkább mediterrán, a kakukkfű, a levendula és a rozmaring a leggyakoribb fűszerek. A nosztrei népi ital a Kakkukfekker, ami egy kakukkfüves édes ital. Thury tartomány nemzeti étele a fahéjas palacsinta, bár a krétai háború óta már elkezdték átvenni a birodalom szokásait . 

  Népviselet 

  A népviseletet általában virágmintával hímezik, férfiaknál és nőknél egyaránt. A férfiaknál általában fehér ingeket, kék, piros vagy zöld növényeket hímeznek a ruhákba. A nadrág általában barna vászonnadrág. A cipőket is általában növénymintákkal díszítették. Gyakori, hogy az inget mellényben hordják, általában barna, kék vagy fekete. A férfiaknak gyakran hosszú a hajuk, amit ünnepnapokon is befonnak. Pórfayz vidékén is gyakoriak a svájcisapkák. A női népviselet jellemzően közép-európai. gyakori a díszszoknya, mellény és fehér ing viselése. A hajat gyakran szalaggal díszítik.

  Népzene 

  Bolgajna, mint Bolgányi állam a bolgányi népzenére épít. A helyi zenét nagymértékben Közép-Európa befolyásolja , sok dal hasonlít a magyarhoz és a szlovákhoznépdalok. A leggyakrabban használt hangszer a citera, a dob és a kürt. A helyi népzenében a hangszereket többféleképpen osztályozzák. A dobokat közepes, kis és óriási méretben használják. Az óriási méretet batkorának is nevezik. A kürtök általában rézből készülnek. A citerát kétféleképpen alkalmazzák, egyedi és ritkább változata az úgynevezett citeragitár, emellett a tenorhangzású citerákat is használják. A hangszereket gyakran virágmintákkal díszítik. A szokások tartományonként eltérőek lehetnek. Nosztre megyében is elterjedtek a nádból készült sípok és kürtök . Osztróvia tartományban sokan kis acélkürtöket is használnak zenéléshez.

  Szimbólumok 

  Bolgajna a Bolgányok jelképeit használja. A nemzeti zászlót a történelem során sokszor cserélték, a jelenlegi 2021 óta érvényes . A múltban azonban hasonló formátumokat használtak. A színek jelentése a néphagyomány szerint, a kék a nemzeti öntudatot, a fehér a szabadságot, a zöld pedig a hazát. A zászlóval egy időben fogadták el a nemzeti címert. A négy csillag, a négy tartomány, a kék háttér jelentése megegyezik a zászló kék színével, a szárnyak a felszabadulást, míg a korona az Armonika uralkodóházat jelképezik. Sok más nemzeti szimbólumot is hivatalosan elfogadtak.

 • Rendszerváltás várható!

  Magas volt az igény bolgány társadalomban egy rendszerváltoztatásra. Sokan szerették volna:

  demokratikus tartományvezetőválasztásokat

  névváltást

  A Krétai háború felszámolását

  A népességnövelést

  és ezen kívül is sok probléma felmerült a jelenlegi kormányzási formával kapcsolatban. Az elnökök és az őstagok közös megegyezése alapján Pórfayz tartományban fog zajlani a problémák rendezése. A változással kapcsolatos további hírek még a 2022-es évben várhatóak.

  Itt olvashatsz rólunk: https://micronations.wiki/wiki/Rank_Republic_of_MMBS

  és itt is: mmbsmicronation.org

 • Megjelent az új discord szerver

  Megjelent a nemzeti szerver melyen olvashatunk a napi fejleményekről, illetve hallgathatjuk és nézhetjük az állami rádió adásait. Már most sok tag van fenn a privát, kizárólag állampolgárok számára teljesen elérhető szerveren. Minden állampolgárt várunk. Aki szeretne részt venni az írjon az mmbsmicronation@gmail.com címre.

  kép forrása: https://sportbennfentes.com/2022/05/04/hasznos-statisztikaink-discord-szerverunkre-koltoztek/

  A népszavazások és a tartományvezetőválasztások is itt fognak zajlani.

 • Claim to be a MMBS nationality! You will receive a document for it!

  If you fill out this very short questionnaire, you will receive a document completely free of charge that proves that you have completed our test and authorizes you to transfer to the MMBS.

  If you require a digital certificate, please write TEST to our Gmail address.

  mmbsmicronation@gmail.com

  Here is the questionnaire:

  https://online-kerdoiv.com/index/q/h/b61963e8c57595ec2ced824fdf41ac44

 • Elfoglalták Thuryt

  Thury zászlaja

  A Bolgajna Rangi Köztársaság hivatalos címére levél érkezett. A Thury tartomány jelenlegi vezetője Papp Bertalan György bejelentette hogy a háborút elvesztették és a nép védelme érdekében megadták magukat.

  Thury vezetőjének személyes levele a csaták elvesztéséről:

  Sajnálom de a Kréta Egyesület mostani vezetője Hanics Luca megszegte az Armonikai egyezményt és újra függetlenítette a Kréta Egyesületet.  Engem rákényszerített a tagságra és megvonta Bolgajnától  a Thury tartományt. Kérlek segítsetek hogy ezt az undorító és áruló lázadást mihamarabb leverjük. Válaszukat és (segélyüket) előre is köszönöm.”

  A főváros menekültsegélyt ajánlott a Thury tartomány lakóinak, egyenlőre nem érkeztek menekültek.

  Bolgajna hivatalos levelében ezt üzente a tartomány népnek:

  Mint azt a nyilatkozat kimondja a Bolgajnai Rangi Köztársaság nem ismeri el a Kréta nemzetet újra “felszabadítók” mozgalmát. A jelenlegi posztkréta pártiak terrorcselekménye amely erőszakosan kényszeríti a helyi lakosságot az állampolgárság felvételére túl fejletlen ahhoz hogy hivatalos tagsági papírokat adjon ki ezért a bolgány állam jelenleg nem tekinti a kényszerített Thury lakókat a terrorszervezet részének. Sajnálatos módon valószínűleg a közeljövőben nem tudunk küldeni haderőt. Az állam egy kérésel fordul a  tartomány felé: Kérjük tartsanak ki és szerezzék vissza fővárosukat, fontos hogy legalább az urbanizált területek Bolgajna fennhatósága alatt álljanak. Ne féljenek, a nép és a kormány fenn fogja tartani a hatalmát keleti tartományunk fölött, és újra boldogan élhetnek egymás mellett Thury népei.

Működteti a WordPress.com.